Domů /
Pískový filtr 6-8 EO - 1
Pískový filtr 6-8 EO - 2
Pískový filtr 6-8 EO - 1/2Pískový filtr 6-8 EO - 2/2

Pískový filtr 6-8 EO

Kód: 0212
PÍSKOVÝ FILTR je určen k dočisťování odpadních vod a slouží jako 2. stupeň čištění za septikem nebo čistírnou odpadních vod. Navrženo pro 6 až 8 obyvatel.
Dostupnost:
19.337,50 Kč bez DPH
22.238,13 Kč s DPH
Doba dodání: 7 Dnů
 
Pískový filtr 6-8 EO

Cena je uvedena s 15% DPH.

POUŽITÍ
PÍSKOVÝ FILTR je určen k dočisťování odpadních vod a slouží jako 2. stupeň čištění za septikem nebo čistírnou odpadních vod. Filtr kombinuje proces filtrace s procesem biologického čištění pomocí přisedlé biomasy. Zařízení je budováno pod povrch země. PÍSKOVÉ FILTRY jsou vyráběny ve čtyřech typových variantách, kdy výběr vhodné velikosti filtru závisí na počtu napojených obyvatel (EO).

 

POPIS
PÍSKOVÝ FILTR je hranatá nádrž z konstrukčních polypropylénových desek s integrovaným rozvodným a svodným systémem z perforovaného potrubí. Výplň nádrže tvoří štěrk frakce 16 – 32 mm a říční štěrk frakce 2 - 6 mm. Nádrž tvoří dno, boční a čelní stěny. Strop plastové nádrže filtru je opatřen geotextilií pro oddělení pískové náplně a násypové zeminy.

 

OSAZENÍ
Plastová nádrž PÍSKOVÉHO FILTRU je určena k instalaci pod úroveň terénu do připraveného výkopu. Na dno výkopu se provede betonová deska tloušťky cca. 100 - 150 mm, nebo se pouze štěrkové dno srovná jemným pískem, aby při montáži usazení plastové nádrže pískového filtru nedošlo k poškození plastové desky dna nádrže. Provedení základové betonové nebo pískové desky musí být bez výstupků, ve vodorovné rovině a ve správné hloubce založení dle STP a je nezbytnou podmínkou pro správné osazení a zprovoznění PÍSKOVÉHO FILTRU. Po instalaci nádrže na základovou betonovou nebo pískovou desku je možné provést napojení gravitační kanalizace. Při napojování gravitační kanalizace je nutné dbát na souosost potrubí a napojovacího hrdla. Po napojení kanalizačního potrubí je nutné zajistit potřebnou výztuhu připojovacího potrubí z vnější strany jímky tak, aby nedošlo při následném obsypu a sedání zásypového materiálu k vylomení hrdla z pláště. Těleso filtru je určeno k obsypu pískem. Obsyp probíhá při současném plnění nádrže štěrkovou náplní tak, aby nedošlo vlivem rozdílných výšek obsypu a filtrační vrstvy k deformaci stěn nádrže. Po obsypání vnějších stěn nádrže filtru současně s provedenou náplní PÍSKOVÉHO FILTRU se provede zakrytí filtru geotextilií a následně se provede zásyp zeminou do požadované výše.

 

ZPROVOZNĚNÍ
Spočívá v napojení PÍSKOVÉHO FILTRU na přítokové a odtokové potrubí. Výrobce zajišťuje záruční a pozáruční servis.

 

POŽADAVKY NA OBSLUHU
Obsluha PÍSKOVÉHO FILTRU spočívá pouze ve vizuální kontrole čistícího procesu, nevyžaduje stálou odbornou obsluhu. Pokud kvalita vody vytékající z PÍSKOVÉHO FILTRU již není dostačující, je nutné vyměnit náplň PÍSKOVÉHO FILTRU.

 

Uvedená cena zahrnuje geotextílii a nezahrnuje pískovou náplň filtru.

 

Přednosti :

  • jednoduchá instalace
  • minimální nároky na obsluhu
  • vysoká účinnost čištění v kombinaci s čistírnou nebo septikem
  • spolehlivost při přerušovaném nátoku
  • kompaktní provedení
  • použití nekorodujících materiálů zvyšujících životnost

 


Na tento výrobek lze uplatnit 15% sazbu DPH. Cena při 21% DPH : 23 398,37 Kč.


Rozměry (A(B) x C(D) x výška): 3500mm(3000) x 2000mm(1500) x 1300mm
Počet EO: 6 - 8 EO
Technologie: písková filtrace
Hodnoty vstupní vody: předčištěná voda z ČOV nebo septiků
Garantované hodnoty výstupní vody: vyčištěná voda dle NV 229/2007 Sb. - možnost vsakování v pozemku, výpustě vyčištěné vody do vodních toků (potok, řeka, jezero, aj.) nebo voda na zalévání pozemku
Přiložená dokumentace k výrobku: Návod k použití (CZ), CE, Projekční a instalační podklady, Prohlášení o shodě


Realizace a montáž (volitelné): Vyřízení povolení u stavebního a vodoprávního úřadu, příprava projektové dokumentace k domovnímu filtru, posudek hydrogeologa případně Povodí vodního toku, stavební připravenost
(výkopové práce, betonáž základové plochy pro usazení filtru a příprava výústního otvoru), usazení filtru na místo, připojení filtru potrubím, zprovoznění, zaškolení a předání. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis zařízení.
V případě problému s provozem filtru přijedeme do 48 hodin na místo pro případný servis.


Doprava: osobní vyzvednutí město TELČ a další - viz objednávkový formulář

Specifikace
Váha 100 kg
Facebook Komentáře
© Používáme oXyShop