Domů / Služby pro vodohospodářství
Revize čistírny odpadních vod na ohlášení

Revize čistírny odpadních vod na ohlášení

Kód: 1374
Revize DČOV - vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách odborně způsobilou osobou (tzv. OZO dle odst. 2 § 59 vodního zákona).
Dostupnost:
2.800,00 Kč bez DPH
3.388,00 Kč s DPH
 
Revize čistírny odpadních vod na ohlášení

Firma AUQACON nabízí revize DČOV do 50 EO - vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách odborně způsobilou osobou (tzv. OZO dle odst. 2 § 59 vodního zákona).

Číslo OZO dle Ministerstva životního prostředí - 112 (Martin Kubišta, platnost OZO do 6.6.2018).

Pro vlastníky domovních čistíren odpadních vod, které jsou ohlášené podle § 15a zákona 254/2001 Sb. v pozdějším znění, platí povinnost provádět jednou za dva roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby (OZO) revizi. Nesplněním této povinnosti se vlastník DČOV dopouští deliktu dle § 125d Vodního zákona a může být uložena pokuta v řádu několika desítek tisíc korun. První revizi DČOV je doporučeno provést do 6 měsíců od jejího uvedení do provozu a následně každé 2 roky, a to zejména z důvodu kontroly provádění údržby zařízení provozovatelem, včasného zjištění případných technických závad a možnost reklamace výrobku.

Revize se provádí podle §59 254/2001 Sb. a podle metodického pokynu MŽP, odborem ochrany vod. Předmětem revize DČOV jsou následující fakta:

* Identifikace DČOV a kontrola dokumentace (typ, vydané CE, provozní řád a deník, dílčí uživatelské příručky, předešlou revizní zprávu apod.)
* Technický stav DČOV
* Technologický stav DČOV (mechanická část, biologická část, kvalita odtoku atd.)
* fotodokumentace a zápis včetně konečného hodnocení

Revizní formulář se vypracovává ve třech vyhotoveních, dvě vyhotovení jsou předána majiteli DČOV nebo provozovateli (zde je pro zaslání rozhodují ten, kdo si revizi objednal), třetí si ponechává OZO - firma AQUACON. Výsledky revize je majitel povinen předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Případné závady je povinen odstranit do 60 dnů od provedení revize.


Cena za revizi DČOV OZO je 2800Kč + dopravné 14kč/Km (bez DPH) cesty tam a zpět z následujích míst zastoupení firmy:


* Ústí nad Labem
* Chomutov
* Praha - Vysočany


Dle místa revize je počítána nejkratší vzdálenost ze zastoupení, ceny bez DPH.

Facebook Komentáře
S tímto zbožím kupují
Víko - zastropení k ČOV BC4 - vypouklé Víko - zastropení k ČOV BC4 - vypouklé Kód: 2208
Dostupnost:
Víko - zastropení z laminátu k ČOV BC4 - vypouklé
5.142,50 Kč s DPH
4.250,00 Kč bez DPH
Detail
Projektová dokumentace k domovní čistírně odpadních vod do 50 EO Projektová dokumentace k domovní čistírně odpadních vod do 50 EO Kód: 1380
Dostupnost:
Projektová dokumentace pro územní a stavební povolení ohláškou či stavebním povolením pro domovní čistírnu odpadních vod nebo septik se zemním filtrem.
9.680,00 Kč s DPH
8.000,00 Kč bez DPH
Detail
© Používáme oXyShop