Domů / Služby pro vodohospodářství
Servis čistírna odpadních vod

Servis čistírna odpadních vod

Kód: 1375
Servis domovních čistíren odpadních vod do 50 EO
Dostupnost:
900,00 Kč bez DPH
1.089,00 Kč s DPH
 
Servis čistírna odpadních vod

Firma AUQACON nabízí servis DČOV do 50 EO. Předmětem servisní návštěvy naším technikem je kontola technické a technologické funkce domovní čistírny odpadních vod. Jelikož zároveň provádíme revize ČOV dle §59 254/2001 Sb, máme k dispozici dokumentaci ke všem komerčně prodávaným DČOV.
Kontrola DČOV zahrnuje:

* Kontrola technického stavu Aerace (dmychadlo, rozvaděč vzduchu, aerační elementy nitrifikace, mamutka, apod.)
* Kontrola technologického stavu DČOV (stav mechanické části čistírny – předčištění, biologické části čistírny a odtoku)
* Je-li dávkování koagulantu na fosfor, kontrola dávkovacího čerpadla a trasy
* Odběr vzorku aktivovaného kalu – měření množství sedimentovaného aktivovaného kalu v DČOV (sedimentační zkouška)
* Měření hodnoty pH a struktury kalu
* Měření hodnoty vázaného kyslíku přenosnou kyslíkovou sondou, u diskontinuálního provozu kontrola spodní hranice prokysličení při vypnutém dmychadle
* Možnost odběru vzorku vyčištěné vody a následná analýza v akreditované laboratoři ČIA na vybrané ukazatele BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4, Pc a pH
* Kontrola a servis řídící jednotky DČOV (je-li) a nastavení provozu na aktuální parametry
* Zaškolení o provozu DČOV a doporučení četnosti a rozsahu kontroly uživatelem

Závěrem servisní návštěvy je vypracována Servisní zpráva. Cena je pevná nezávisle na počtu hodin strávených na místě.

 

Cena za servis DČOV je 900Kč + dopravné 10kč/Km (bez DPH) cesty tam a zpět z následujích míst zastoupení firmy:


* Ústí nad Labem
* Chomutov
* Praha - Vysočany


Dle místa servisu je počítána nejkratší vzdálenost ze zastoupení, ceny bez DPH.

Facebook Komentáře
© Používáme oXyShop