Domů / Reference

Reference


Vážení zákazníci, zde naleznete vybranné firemní i privátní realizace úpraven vody a čistíren odpadních vod firmy AQUACON.

V Čechách i na Moravě máme od roku 2009 již stovky fungujících realizací pro privátní zákazníky (rodinné domy, chalupy, aj.), níže uvádíme jen zlomek. Pro představu uvádíme zástupce nejčastěji technicky i technologicky instalovaných úpraven vody a čistíren odpadních vod s fotografiemi. Není v našich časových možnostech aktualizovat množství malých (privátních) úpraven vody a čistíren odpadních vod. V případě zájmu je možné zaslat seznam referencí, případně i domluvit možnost návštěvy u našeho zákazníka ve Vašem nejbližším okolí.

aktualizace každý rok v lednu


 

Firemní reference firmy AQUACON f.o. :
 

2020/01 GLAZURA a.s., Roudnice nad Labem. Zvednutí rozvaděčů vzduchu a technická kontrola aerace u pěti čistíren odpadních vod (BC4 až BC40).
2019/09 Obec Klíny, provoz a technologický dohled + měření na vodovod obce, od 2019.
2019/09 GLAZURA a.s., Roudnice nad Labem. Generální oprava čistírny odpadních vod BC30, výměna dosazovací nádrže.
2019/09 Ministerstvo zemědělství, Brno – Brněnská přehrada. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz mobilních kontejnerizovaných úpraven vody VIWA 5 HLS. Součinnostní krizové cvičení pro dodávku pitné vody.
2019/08 Železniční muzeum Dubí, Dubí. Odželeznění a dezinfekce vody. Akumulace vody.
2019/07 METALFOX s.r.o., Slaný. Změkčovací úpravna vody pro objekt.
2019/05 Pivovar Mlýn (minipivovar a restaurace) Snědovice. Změkčení vody.
2019/04 Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou. Odželeznění, odmanganování a dezinfekce vody pro zásobení nemocnice podzemní vodou.
2019/02 Metrostav – Povodí Labe, VD Veletov, Kolín. Úpravna vody pro objekt hrázného. Dezinfekce, sorpce, odstranění organických látek.
2018/11 Sport areál KLÍNY, Klíny. Úpravna vody s odkyselovací náplní.
2018/10 Bhakti Marga Česká republika, z.s., Borušov-Svojanov. Odželeznění, odmanganování, dezinfekce a akumulace vody pro objekt.
2018/09 Ministerstvo zemědělství, Poříčí nad Sázavou. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz mobilních kontejnerizovaných úpraven vody VIWA 5 HLS. Součinnostní krizové cvičení pro dodávku pitné vody. Přenos TV - ČT.
2018/07 SÚS /KSÚS SČ, Tloskov. Odstranění železa, manganu, dusičnanů a dezinfekce vody pro areál.
2018/06 CŽDC s.o., železniční stanice Jedlová. Oprava stávající úpravny vody.
2018/05 POLICIE ČR, Ústecký kraj, Staré Křečany. Odkyselení a dezinfekce vody.
2018/05 Vřídelní sůl s.r.o., Karlovy Vary. Dávkovací zařízení
2018/05 Hotel Štamberk, Pravětice. Odželeznění a odmanganování vody pro hotel.
2018/05 CUBE CZ, s.r.o., Hejnice. Demistanice, technologická voda pro elektroniku.
2018/01 Mydlářka a.s., Soběsuky – výkrmna prasat, Dezinfekce vody
2017/12 Povodí Ohře s.p., VD Jirkov. Dezinfekce UV zářením, filtrace.
2017/12 Povodí Ohře s.p., VD Křimov. Písková a sorpční filtrace (GAU), dezinfekce vody.
2017/11 Penzion Pod Vinicí, Mikulov. Změkčovací úpravna vody pro penzión.
2017/11 Hensel, s.r.o., Roudnice nad Labem. Dodání a montáž 2ks čistíren odpadních vod a přečerpávacích nádrží pro areál firmy.
2017/09 Ministerstvo zemědělství, Ústí nad Labem. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz mobilních kontejnerizovaných úpraven vody VIWA 5 HLS. Součinnostní krizové cvičení pro dodávku pitné vody.
2017/08 ŠKODA AUTO a.s.. Jetřichovice. Doplnění úpravny vody, AT stanice a MaR, výměna čerpadla ve vrtu.
2017/08 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s., technický a technologický support při provozu mobilní úpravny vody.
2017/08 Pivovar Mlýn, Štětí. Dezinfekce a filtrace vody pro pivovar.
2017/02 Ústav experimentální medicíny, AV ČR, v.v.i., Praha. Odželeznění vody pro výzkumnou laboratoř.
2017/01 Základní škola Slaný, Rabasova. Rekonstrukce změkčovací úpravny vody do budovu školy.
2017/01 F1 GAS, Hora svatého Šebestiána. Osazení nového čerpadla do vrtu, oprava MaR a úpravny vody.
2016/12 VEOLIA ENERGIE ČR, a.s., Praha. Dávkovací systém do kotelny na Praze 13.
2016/12 Mach drůběž a.s., Čeperka HK. Písková filtrace pro areál drůbežárny.
2016/11 Sport areál KLÍNY, Klíny. Čistírna odpadních vod s filtrací, dezinfekcí a srážením fosforu pro hotel, restauraci a napojené objekty ve dvou kontejnerech. Projektová dokumentace a inženýring. Dále kontinuální dezinfekce vstupní pitné vody do areálu.
2016/10 Golf Resort Cihelny a.s., Karlovy Vary. Dezinfekce vody pro areál.
2016/09 Ministerstvo zemědělství, Praha. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz mobilních kontejnerizovaných úpraven vody VIWA 5 HLS. Součinnostní krizové cvičení pro dodávku pitné vody.
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/418428/vyrobit-pitnou-vodu-behem-katastrofy-uz-umi-vic-lidi-cviceni-v-praze-skoncilo.html
2016/08 POLICIE ČR, Ústecký kraj, Litoměřice. Odželeznění a dezinfekce vody pro areál.
2016/05 Ministerstvo zemědělství, Ostrava. Cvičení sucho 2016 ve spolupráci s Krajem. Provoz úpraven vody.
2016/05 Zemědělská výroba Heřmanský s.r.o., Semčice. Filltrace a dezinfekce vody pro chovaná zvířata v areálu.
2016/05 Město Mělník, Zimní stadion. Odstranění železa pro celý areál.
2016/03 Thomayerova Nemocnice, Praha. Rozvody vody
2016/02 Campiello cukrárna a kavárna, Lysá nad Labem. Změkčovací stanice pro restauraci.
2016/01 Howden ČKD Compressors s.r.o., Praha. Odželeznění, změkčení a dezinfekce vody ve výrobě.
2016/01 Balírna Balmex, Kojovice. Odželezňovací stanice pro areál firmy
2015/12 NATURAL s.r.o., inseminační stanice býků, Hradištko pod Medníkem. Filtrace, odstranění chloru a dezinfekce UV zářením pro chovaná zvířata v areálu.
2015/11 F1 čerpací stanice PHM Brandov (hranice CZ-DE). Odželeznění, odmanganování a dezinfekce vody + dodání a montáž AT stanice a čerpadla do vrtu. Zásobení vdou ČE PHM, Restaurace a prodejen.
2015/09 Ministerstvo zemědělství, Liberec. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz mobilních kontejnerizovaných úpraven vody VIWA 5 HLS. Součinnostní krizové cvičení pro dodávku pitné vody.
2015/07 ŽOFÍN, Slovanský ostrov, Praha. Odželeznění a odmanganování vody pro tepelná čerpadla. Průtok vody 40m3/hod
(cca 1000 000 l/den)

  2015/03 Tomáš Vlasák - chov a prodej akvarijních ryb, Litoměřice. Změkčení vody, odželeznění a odmanganování, reverzní osmóza.
2015/01 Dětský domov, ZŠ a MŠ Ledce p.o., Ledce u Kladna. Dezinfekce vody pomocí UV záření, filtrace.
2014/12 Evromat a.s., Libice nad Cidlinou. Odželeznění a odmanganování vody pro areál firmy.
2014/11 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Jirkov. Rekonstrukce stávající úpravny vody na dezinfekci a filtraci vody.
2014/11 PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., Praha - Řepy, nová automatizace doplňování změkčené vody z nádrže do systému v kotelně.
2014/09 TESLA a.s., Karlovy Vary. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz VIWA 5 STANDARD.
2014/09 Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Chomutov. Rekonstrukce a oprava změkčovacích úpraven vody v kotelně.
2014/07 POVODÍ OHŘE s.p., Rybí líheň Přísečnice. 2x set dezinfekce UV zářením a filtrace pro rybí líheň.
2014/07 Krajská správa a údržba silnic, Neumětely. Odželezňovací a odmanganovací úpravna vody pro areál SUK.
2014/07 ŠKODA AUTO a.s., DT Jetřichovice. Dezinfekce a odkyselení vody na filtrech v dětském táboře Škody MB - Jetřichovice.
2014/03 Veolia Energie ČR a.s., Praha - Žižkov, Central Park. Dávkovacího zařízení proti korozi v kotelně bytového domu
2013/11 PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., Praha - Barrandov, nová automatizace doplňování změkčené vody z nádrže do systému v kotelně.
2013/11 Veolia Energie ČR a.s., Uhříněves a Dubeč. Celkem čtyři sestavy dávkovacího zařízení proti korozi v kotelnách bytových domů.
2013/10 Dobrá čajovna, Ústí nad Labem. Změkčovací úpravna vody pro čajovnu.
2013/10 VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s., Čachovice. Technický a technologický support pro mobilní úpravny vody.
2013/06 POVODÍ OHŘE s.p., Rybí líheň Přísečnice, dezinfekce UV zářením a písková+uhlíková filtrace na dvou objektech.
2013/06 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Přísečnice. Vysokokapacitní dezinfekce UV zářením a písková+uhlíková filtrace pro objekty hrázných.
2013/05 TESLA a.s., Ostrava. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz VIWA 5 STANDARD.
2013/04 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Křímov, dezinfekce UV zářením a filtrace v objektu hrázného.
2013/04 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Fláje, dezinfekce UV zářením a písková+uhlíková filtrace v objektu hrázného.
2013/03 Český Porcelán, a.s., Dubí. Čistírna odpadních vod pro muzeum Českého porcelánu Dubí.
2012/11 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Janov, dezinfekce UV zářením a filtrace v objektu hrázného.
2012/06 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Kadaň, dezinfekce UV zářením, změkčovací úpravna vody a písková+uhlíková filtrace v objektu hrázného.
2012/06 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Rašovice, dvojitá dezinfekce UV zářením, filtrace a úpravna vody pro odstranění dusičnanů.
2012/05 TESLA a.s., České Budějovice. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz VIWA 5 STANDARD.
2012/03 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Kamenička, dezinfekce UV zářením a písková+uhlíková filtrace v objektu hrázného.
2011/12 Horský hotel Lesná, Krušné hory. Odželezňovací úpravna vody a dezifekce pro hotel.
2011/12 O.K.Textil s.r.o., Aš. Změkčovací úpravna vody pro výrobu.
2011/10 Mateřská Škola Housenka, Praha - Krč. Odmanganovací úpravna vody a dezinfekce UV zářením.
2011/10 TESLA a.s., Plzeň. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz VIWA 5 STANDARD.
2011/10 TESLA a.s., NIGÉRIE, KOKO - DELTA STATE. Technický a technologický support mezivládního projektu úpravny vody pro nemocnici. Více viz http://www.mzv.cz/abuja/cz/zpravy_a_udalosti/rozvojovy_projekt_v_delte_nigeru.html.
2011/06 GUTTA ČR s.r.o., Dolany u Unhoště. Změkčovací úpravna vody pro areál firmy.
2011/01 Nadace SAPIRICON, Trnobrany. Odželezňovací a odmanganovací úpravna vody pro kulturní a společenské centrum.
2010/11 TESLA a.s., Opava. Technický a technologický support pro SSHR, provoz VIWA 5 HLS.
2010/09 TESLA a.s., Jihlava. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz VIWA 5 STANDARD a mikrofiltrační úpravny vody.
2010/08 TESLA a.s., Višňová na Frýdlandsku. Technický a technologický support zásobování pitné vody obci zasažené povodněma.
2010/07 BUSINESS CENTRE KOŠICE II, VSH development a.s., Košice - SLOVENSKO. Vysokokapacitní odželezňovací úpravna vody pro budovy BCKII.
2010/06 TESLA a.s., PETROHRAD - RUSKO. Technický a technologický support pro mobilní úpravnu vody VIWA 5 STANDARD a elektrokoagulační ČOV.  
2010/06 TESLA a.s., Jizera. Technický a technologický support pro SSHR pro provoz mobilních úpraven vody VIWA 5 STANDARD.

 


 

Vybranné privátní reference firmy AQUACON:

 

Úpravny vody

Odželezňovací a odmanganovací úpravna vody Litoměřice v kombinaci se změkčovacím kabinetem. Předností tohoto řešení je na rozdíl od univerzálních hmot možnost nastavení jakékoliv, uživatelsky vyhovující, tvrdosti vody a zároveň železa a manganu výstupní upravené vody na úroveň blízké nule. Ovládací ventily AUTOTROL. Realizace r. 2015
Změkčovací a odmanganovací úpravna vody Liberec. Ovládací ventily AUTOTROL. Realizace r. 2014.
Odželezňovací a odmanganovací filtr, změkčovací filtr a dezinfekce vody UV zářením pro vyšší spotřebu vody. Neumětely. Ovládací ventily AUTOTROL. Realizace r. 2014.
Odželezňovací a odmanganovací úpravna vody, změkčovací úpravna vody, filtrace a poloprůmyslová reverzní osmóza. Rudná u Prahy. Dodávka včetně automatizace celku. Ovládací ventily AUTOTROL. Pro zajímavost, vstupní surová voda: Fe 6-7 mg/l, Mn 2 mg/l, tvrdost vody 20 mmol/l (přes 110 °dH), sírany a sodík přes 1600mg/l. Výstupní upravená voda v hodnotách kojenecké vody. Realizace r. 2015.
Změkčovací kabinetová úpravna vody a odželezňovací úpravna vody Zlín. Ovládací ventily FLECK SXT. Realizace r. 2011.
Změkčovací stanice a odželezňovací úpravna vody Plzeň. Ovládací ventily AUTOTROL a RX. Realizace r. 2014.
Změkčovací kabinetová stanice a odželezňovací úpravna vody Poděbrady - Oseček. Sorpce na aktivním uhlí (potrubní filtr). Ovládací ventily AUTOTROL a FLECK. Realizace r. 2012.
Odželeznění a odmanganování na dvojici filtrů Chomutov. Úprava hodnoty pH. Vstupní surová voda 15 mg/l Fe, 2,5 mg/l Mn, pH 5,15. Výstupní voda v hodnotě pitné vody. Ovládací ventily AUTOTROL. Realizace r. 2011.
Odželezňovací úpravna vody Loděnice. Ovládací ventil AUTOTROL. Realizace r. 2012.
Odželezňovací a odkyselovací úpravna vody Teplice. Ovládací ventil AUTOTROL. Realiace r. 2013.
Odželezňovací úpravna vody a dezinfekce UV zářením, Praha. Ovládací ventil AUTOTROL. Realiazce r. 2014.
Univerzální hmota - změkčení a odmanganování vody, filtrace a dezinfekce UV zářením, Ostrava. Ovládací hlava RX. Realizace r. 2013.
Univerzální hmota - změkčení a odmanganování vody, filtrace a dezinfekce UV zářením, Chomutov. Ovládací hlava AUTOTROL. Realizace r. 2014.
Změkčovací stanice, koagulační písková filtrace (dávkování koagulantu pro odstranění organických a koloidních látek z vody), mechanická filtrace a dezinfekce UV zářením. Lovosice. Ovládací hlavy AUTOTROL. Realizace r. 2015.
Změkčovací úpravna vody Měšice. Ovládací ventil FLECK. Realizace r. 2012.
Změkčovací úpravna vody Poděbrady. Ovládací ventil FLECK. Realizace r. 2010.
Změkčovací úpravna vody Zadní Třebáň. Změkčení vody z hodnoty 179 °dH (32 mmol/l) na hodnotu 5 °dH. Ovládací ventil FLECK. Realizace r. 2012.
Změkčovací úpravna vody do bytu v panelovém domě, přípojení na stoupačku. Kladno. Ovládací ventil FLECK. Realizace r. 2011.
Změkčovací kabinetová úpravna vody instalovaná pod kuchyňský dřez, úprava pouze vody pro baterii v kuchyni. Mělník. Ovládací ventil RX. Realizace r. 2014.
Kuchyňská úpravna vody na principu reverzní osmózy. Instalace pod kuchyňský dřez. Na fotografii s instalovaným by-passem. Produkce deionizované a demineralizované vody s možností zvýšení mineralizace by-passem.
Kuchyňská úpravna vody DIONELA, instalace pod kuchyňský dřez s vlastní malou baterií. Předností je pouze selektivní filtrace - nejčastěji dusičnany nebo volný chlor (městská voda). Upravená voda tedy není zbavená minerálů.

 

Čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních vod BC4 Březová-Oleško. Realizace r. 2012.
Čistírna odpadních vod BC4 s betonovou nádrží, Litoměřice. Realizace r. 2013.
Čistírna odpadních vod BC4 Prackovice nad Labem. Realizace r. 2015.
Čistírna odpadních vod BC4 s vyústěním do betonové nádrže, Ústí nad Labem. Realizace r. 2010.
Čistírna odpadních vod BC4 Praha. Realizace r. 2014.
Čistírna odpadních vod BC4 Ostrava. Realizace 2013.
Čistírna odpadních vod Chomutov. Realizace r. 2015.
Čistírna odpadních vod Dubí u Teplic. Realizace r. 2013.

 

© Používáme oXyShop