Reference

Vážení zákazníci, zde naleznete vybranné firemní realizace úpraven vody a čistíren odpadních vod firmy AQUACON.

V Čechách i na Moravě máme od roku 2009 již stovky fungujících realizací pro privátní zákazníky (rodinné domy, chalupy, aj.).
Pro představu uvádíme na konci stránky fotografie nejčastěji technicky i technologicky instalovaných úpraven vody a čistíren odpadních vod
. Není v našich časových možnostech aktualizovat množství malých (privátních) úpraven vody a čistíren odpadních vod. V případě zájmu je možné i domluvit možnost návštěvy u našeho zákazníka ve Vašem nejbližším okolí.


 

Firemní reference realizací firmy AQUACON f.o. :
 

2023/10 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ústí nad Labem, odželezňovací úpravna vody a dezinfekce pro areál SÚSÚK
2023/09 Ministerstvo zemědělství, VD Rozkoš . Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz 2ks mobilních kontejnerizovaných úpraven vody VIWA 5 HLS a VIWA 2 MF. Součinnostní krizové cvičení pro dodávku pitné vody.
2023/09 Penzion a Motorest U vodáka, Praha, úpravna vody pro restauraci
2023/08 Ráj pod Lemberkem, s.r.o., Lvová, úpravna vody pro restauraci Lemberk Restaurace & Penzion
2023/07 Statek Vrbová, Nebanice u Chebu, odstranění železa (28mg/l ! ), manganu (3 mg/l), odkyselení a dezinfekce vody pro statek
2023/05 Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Kino Máj Litoměřice, změkčení vody pro budovu
2023/03 I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., Zlatníky, úpravna vody pro výrobní areál - změkčení vody, odstranění dusičnanů a dezinfekce. Dále vystrojení vrtu, osazení čerpadla s frekvenčním měničem od firmy Grundfos.
2023/03 PIVOVAR ROHOZEC, a.s., Malý Rohozec, rekonstrukce a výměna ovládacích hlav dvou duplexních změkčovacích úpraven vody
2023/03 Severočeská servisní a.s., ČOV Žatec, dávkovací zařízení na komunální ČOV Žatec
2023/01 Severočeská servisní a.s., ČOV Jirkov, změkčení vody pro kotelnu komunální ČOV Jirkov
2023/03 Město Mělník, Mělník, výměna filtrační hmoty v úpravně vody ZS Mělník
2022/12 STŘEDNÍ ŠKOLA Kateřinky - Liberec, s.r.o., Liberec, instalace automatického pískového filtru s hlavou Autotrol Magnum na vstupní vodu
2022/10 Ministerstvo zemědělství, Luhačovice - VD . Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz 2ks mobilních kontejnerizovaných úpraven vody VIWA 5 HLS. Součinnostní krizové cvičení pro dodávku pitné vody.
2022/06 STŘEDNÍ ŠKOLA Kateřinky - Liberec, s.r.o., Liberec, čerpací stanice a dezinfekce vody pro školu a internátní budovy
2022/06 Severočeská servisní a.s., Litoměřice, oprava dávkovacího zařízení výměnou na komunální ČOV Litoměřice
2022/06 PRUKON GROUP s.r.o., Chropyně, úpravna vody pro areál SSHR/SŽDC. Odstranění železa, manganu, odkyselení a dezinfekce
2022/05 Severočeská servisní a.s., Nedamov, oprava na obecní úpravně vody - ovl.hl. Autotrol Magnum + MaR
2022/04 LASSELSBERGER, s.r.o., RAKO3, Lubná u Rakovníka, průmyslová písková filtrace
2022/04 Krajská správa a údržba silnic Střed. kraje, p.o., Neumětely, rekonstrukce úpravny vody
2022/01 F1 GAS ČSPHM, Alžbětín - Železná ruda, úpravna vody pro budovu čerpací stanice PHM, odstranění železa, manganu, odkyselení a dezinfekce
2022/01 AML - automobilové mycí linky, spol. s r.o., Brno, rekonstrukce změkčovací úpravny vody pro mycí linku
2021/12 SWH STAVBY, s.r.o., Háj pod Klínovcem, rekonstrukce úpravny vody pro ubytovací zařízení
2021/11 HORSKÁ SLUŽBA ČR, o.p.s., Alšovka, úpravna vody - odkyselení, odželeznění a odmanganování, dezinfekce a odstranění mikroorganismů
2021/11 Správa státních hmotných rezerv, Bošice, úpravna vody pro areál SSHR, odstranění dusičnanů, železa, manganu a dezinfekce vody
2021/11 POVODÍ OHŘE, s.p., Rašovice, rekonstrukce oddusičnanovací úpravy vody pro areál VD Rašovice
2021/10 České vysoké učení technické v Praze, FJFI, Praha, dodání a realizace technologie demineraliace na FJFI (mixbed)
2021/10 MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Ústí nad Labem, technologický servis čistírny odpadních vod MAKRO, výměna O2 sodny
2021/09 Ministerstvo zemědělství, Plumlov – Plumlovská přehrada. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz mobilních kontejnerizovaných úpraven vody VIWA 5 HLS. Součinnostní krizové cvičení pro dodávku pitné vody.
2021/09 Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Ždírec, oprava výměnou průmyslové duplexní změkčovací úpravny vody
2021/09 Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Krupá, dezinfekce vody, dávkování roztoku chlornanu sodného
2021/08 Lesy České republiky, s.p., Horní Lomná, úpravna vody - odstranění železa a manganu, dezinfekce
2021/06 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ústí nad Labem, průmyslová ČOV dodání dávkování a servis
2021/05 GASTRO SVOBODA s.r.o., Jablonné v Podještědí, úpravna vody - odstranění železa a manganu, odkyselení a dezinfekce
2021/03 Břízky s.r.o., Jablonec nad Nisou, úpravna vody pro hotel a sportovní areál, dezinfekce a odkyselení vody
2021/03 Klub českých turistů, chata Čihák, Orlické hory, úpravna vody - dezinfekce vody a odstranění pesticidů
2021/03 Pro-Plant, spol. s r.o., Slivínko, úpravan vody - změkčení vody a odstranění železa
2021/02 Město Mělník, Mělník, oprava úpravy vody ZS Mělník
2020/12 Pražské vodovody a kanalizace a.s., Káraný, technická výpomoc u mobilních zařízení
2020/12 ČZ a.s., Strakonice, průmyslová úpravna vody - reverzní osmóza o výkonu 500l/h, změkčení vody a demineralizace (Mixbed)
2020/11 ČD Cargo, a.s., OVK Most, servis čistírny odpadních vod, výměna dmychadla
2020/09 Vodohospodářské inženýrské služby  a.s., Bradlec, provoz dvou kusů úpraven vody VIWA 5 HLS
2020/09 OBEC KLÍNY, Klíny, úpravna vody pro obec, dezinfekce vody a odstranění železa, manganu a arsenu
2020/07 Vožehák s.r.o., Kožlany, dezinfekce vody pro rekreační ubytování, kemp a tábor
2020/07 GUTTA ČR - Praha spol. s r.o., Lotouš, úpravna vody pro areál firmy, úprava důlní vody, reverzní osmóza s bypasem o výkonu 2000l/h + další filtry
2020/06 Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o., Mníšek pod Brdy, odželezňovací úrpavny vody a dezinfekce
2020/03 Teplo Vrbno s.r.o., Vrbno pod Pradědem, změkčení vody pro bytový dům
2020/03 Soyka s.r.o., Roudnice nad Labem, změkčení vody pro výrobu potravin
2020/03 BLADEX s.r.o., Plzeň-Lhota, odželeznění vody a dezinfekce
2020/01 GLAZURA a.s., Roudnice nad Labem. Zvednutí rozvaděčů vzduchu a technická kontrola aerace u pěti čistíren odpadních vod (BC4 až BC40).
2019/09 Obec Klíny, provoz a technologický dohled + měření, vodovod obce, od 2019.
2019/09 GLAZURA a.s., Roudnice nad Labem. Generální oprava čistírny odpadních vod BC30, výměna dosazovací nádrže.
2019/09 Ministerstvo zemědělství, Brno – Brněnská přehrada. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz 2ks mobilních kontejnerizovaných úpraven vody VIWA 5 HLS. Součinnostní krizové cvičení pro dodávku pitné vody.
2019/08 Železniční muzeum Dubí, Dubí. Odželeznění a dezinfekce vody. Akumulace vody.
2019/07 METALFOX s.r.o., Slaný. Změkčovací úpravna vody pro objekt.
2019/05 Pivovar Mlýn (minipivovar a restaurace) Snědovice. Změkčení vody.
2019/04 Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou. Odželeznění, odmanganování a dezinfekce vody pro zásobení nemocnice podzemní vodou.
2019/02 Metrostav – Povodí Labe, VD Veletov, Kolín. Úpravna vody pro objekt hrázného. Dezinfekce, sorpce, odstranění organických látek.
2018/11 Sport areál KLÍNY, Klíny. Úpravna vody s odkyselovací náplní.
2018/10 Bhakti Marga Česká republika, z.s., Borušov-Svojanov. Odželeznění, odmanganování, dezinfekce a akumulace vody pro objekt.
2018/09 Ministerstvo zemědělství, Poříčí nad Sázavou. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz mobilních kontejnerizovaných úpraven vody VIWA 5 HLS. Součinnostní krizové cvičení pro dodávku pitné vody. Přenos TV - ČT.
2018/07 SÚS /KSÚS SČ, Tloskov. Odstranění železa, manganu, dusičnanů a dezinfekce vody pro areál.
2018/06 CŽDC s.o., železniční stanice Jedlová. Oprava stávající úpravny vody.
2018/05 POLICIE ČR, Ústecký kraj, Staré Křečany. Odkyselení a dezinfekce vody.
2018/05 Vřídelní sůl s.r.o., Karlovy Vary. Dávkovací zařízení a změkčení vody
2018/05 Hotel Štamberk, Pravětice. Odželeznění a odmanganování vody pro hotel.
2018/05 CUBE CZ, s.r.o., Hejnice. Demistanice, technologická voda pro elektroniku.
2018/01 Mydlářka a.s., Soběsuky – výkrmna prasat, Dezinfekce vody
2017/12 Povodí Ohře s.p., VD Jirkov. Dezinfekce UV zářením, filtrace.
2017/12 Povodí Ohře s.p., VD Křimov. Písková a sorpční filtrace (GAU), dezinfekce vody.
2017/11 Penzion Pod Vinicí, Mikulov. Změkčovací úpravna vody pro penzión.
2017/11 Hensel, s.r.o., Roudnice nad Labem. Dodání a montáž 2ks čistíren odpadních vod a přečerpávacích nádrží pro areál firmy.
2017/09 Ministerstvo zemědělství, Ústí nad Labem. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz mobilních kontejnerizovaných úpraven vody VIWA 5 HLS. Součinnostní krizové cvičení pro dodávku pitné vody.
2017/08 ŠKODA AUTO a.s.. Jetřichovice. Doplnění úpravny vody, AT stanice a MaR, výměna čerpadla ve vrtu.
2017/08 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s., technický a technologický support při provozu mobilní úpravny vody.
2017/08 Pivovar Mlýn, Štětí. Dezinfekce a filtrace vody pro pivovar.
2017/02 Ústav experimentální medicíny, AV ČR, v.v.i., Praha. Odželeznění vody pro výzkumnou laboratoř.
2017/01 Základní škola Slaný, Rabasova. Rekonstrukce změkčovací úpravny vody do budovu školy.
2017/01 F1 GAS, Hora svatého Šebestiána. Osazení nového čerpadla do vrtu, oprava MaR a úpravny vody.
2016/12 VEOLIA ENERGIE ČR, a.s., Praha. Dávkovací systém do kotelny na Praze 13.
2016/12 Mach drůběž a.s., Čeperka HK. Písková filtrace pro areál drůbežárny.
2016/11 Sport areál KLÍNY, Klíny. Čistírna odpadních vod s filtrací, dezinfekcí a srážením fosforu pro hotel, restauraci a napojené objekty ve dvou kontejnerech. Projektová dokumentace a inženýring. Dále kontinuální dezinfekce vstupní pitné vody do areálu.
2016/10 Golf Resort Cihelny a.s., Karlovy Vary. Dezinfekce vody pro areál.
2016/09 Ministerstvo zemědělství, Praha. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz mobilních kontejnerizovaných úpraven vody VIWA 5 HLS. Součinnostní krizové cvičení pro dodávku pitné vody.
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/418428/vyrobit-pitnou-vodu-behem-katastrofy-uz-umi-vic-lidi-cviceni-v-praze-skoncilo.html
2016/08 POLICIE ČR, Ústecký kraj, Litoměřice. Odželeznění a dezinfekce vody pro areál.
2016/05 Ministerstvo zemědělství, Ostrava. Cvičení sucho 2016 ve spolupráci s Krajem. Provoz úpraven vody.
2016/05 Zemědělská výroba Heřmanský s.r.o., Semčice. Filltrace a dezinfekce vody pro chovaná zvířata v areálu.
2016/05 Město Mělník, Zimní stadion. Odstranění železa pro celý areál.
2016/03 Thomayerova Nemocnice, Praha. Rozvody vody
2016/02 Campiello cukrárna a kavárna, Lysá nad Labem. Změkčovací stanice pro restauraci.
2016/01 Howden ČKD Compressors s.r.o., Praha. Odželeznění, změkčení a dezinfekce vody ve výrobě.
2016/01 Balírna Balmex, Kojovice. Odželezňovací stanice pro areál firmy
2015/12 NATURAL s.r.o., inseminační stanice býků, Hradištko pod Medníkem. Filtrace, odstranění chloru a dezinfekce UV zářením pro chovaná zvířata v areálu.
2015/11 F1 čerpací stanice PHM Brandov (hranice CZ-DE). Odželeznění, odmanganování a dezinfekce vody + dodání a montáž AT stanice a čerpadla do vrtu. Zásobení vdou ČE PHM, Restaurace a prodejen.
2015/09 Ministerstvo zemědělství, Liberec. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz mobilních kontejnerizovaných úpraven vody VIWA 5 HLS. Součinnostní krizové cvičení pro dodávku pitné vody.
2015/07 ŽOFÍN, Slovanský ostrov, Praha. Odželeznění a odmanganování vody pro tepelná čerpadla. Průtok vody 40m3/hod
(cca 1000 000 l/den)
2015/03 Tomáš Vlasák - chov a prodej akvarijních ryb, Litoměřice. Změkčení vody, odželeznění a odmanganování, reverzní osmóza.
2015/01 Dětský domov, ZŠ a MŠ Ledce p.o., Ledce u Kladna. Dezinfekce vody pomocí UV záření, filtrace.
2014/12 Evromat a.s., Libice nad Cidlinou. Odželeznění a odmanganování vody pro areál firmy.
2014/11 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Jirkov. Rekonstrukce stávající úpravny vody na dezinfekci a filtraci vody.
2014/11 PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., Praha - Řepy, nová automatizace doplňování změkčené vody z nádrže do systému v kotelně.
2014/09 TESLA a.s., Karlovy Vary. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz VIWA 5 STANDARD.
2014/09 Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Chomutov. Rekonstrukce a oprava změkčovacích úpraven vody v kotelně.
2014/07 POVODÍ OHŘE s.p., Rybí líheň Přísečnice. 2x set dezinfekce UV zářením a filtrace pro rybí líheň.
2014/07 Krajská správa a údržba silnic, Neumětely. Odželezňovací a odmanganovací úpravna vody pro areál SUK.
2014/07 ŠKODA AUTO a.s., DT Jetřichovice. Dezinfekce a odkyselení vody na filtrech v dětském táboře Škody MB - Jetřichovice.
2014/03 Veolia Energie ČR a.s., Praha - Žižkov, Central Park. Dávkovacího zařízení proti korozi v kotelně bytového domu
2013/11 PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., Praha - Barrandov, nová automatizace doplňování změkčené vody z nádrže do systému v kotelně.
2013/11 Veolia Energie ČR a.s., Uhříněves a Dubeč. Celkem čtyři sestavy dávkovacího zařízení proti korozi v kotelnách bytových domů.
2013/10 Dobrá čajovna, Ústí nad Labem. Změkčovací úpravna vody pro čajovnu.
2013/10 VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s., Čachovice. Technický a technologický support pro mobilní úpravny vody.
2013/06 POVODÍ OHŘE s.p., Rybí líheň Přísečnice, dezinfekce UV zářením a písková+uhlíková filtrace na dvou objektech.
2013/06 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Přísečnice. Vysokokapacitní dezinfekce UV zářením a písková+uhlíková filtrace pro objekty hrázných.
2013/05 TESLA a.s., Ostrava. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz VIWA 5 STANDARD.
2013/04 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Křímov, dezinfekce UV zářením a filtrace v objektu hrázného.
2013/04 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Fláje, dezinfekce UV zářením a písková+uhlíková filtrace v objektu hrázného.
2013/03 Český Porcelán, a.s., Dubí. Čistírna odpadních vod pro muzeum Českého porcelánu Dubí.
2012/11 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Janov, dezinfekce UV zářením a filtrace v objektu hrázného.
2012/06 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Kadaň, dezinfekce UV zářením, změkčovací úpravna vody a písková+uhlíková filtrace v objektu hrázného.
2012/06 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Rašovice, dvojitá dezinfekce UV zářením, filtrace a úpravna vody pro odstranění dusičnanů.
2012/05 TESLA a.s., České Budějovice. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz VIWA 5 STANDARD.
2012/03 POVODÍ OHŘE s.p., Vodní dílo Kamenička, dezinfekce UV zářením a písková+uhlíková filtrace v objektu hrázného.
2011/12 Horský hotel Lesná, Krušné hory. Odželezňovací úpravna vody a dezifekce pro hotel.
2011/12 O.K.Textil s.r.o., Aš. Změkčovací úpravna vody pro výrobu.
2011/10 Mateřská Škola Housenka, Praha - Krč. Odmanganovací úpravna vody a dezinfekce UV zářením.
2011/10 TESLA a.s., Plzeň. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz VIWA 5 STANDARD.
2011/10 TESLA a.s., NIGÉRIE, KOKO - DELTA STATE. Technický a technologický support mezivládního projektu úpravny vody pro nemocnici. Více viz http://www.mzv.cz/abuja/cz/zpravy_a_udalosti/rozvojovy_projekt_v_delte_nigeru.html.
2011/06 GUTTA ČR s.r.o., Dolany u Unhoště. Změkčovací úpravna vody pro areál firmy.
2011/01 Nadace SAPIRICON, Trnobrany. Odželezňovací a odmanganovací úpravna vody pro kulturní a společenské centrum.
2010/11 TESLA a.s., Opava. Technický a technologický support pro SSHR, provoz VIWA 5 HLS.
2010/09 TESLA a.s., Jihlava. Technický a technologický support pro MZe/SSHR, provoz VIWA 5 STANDARD a mikrofiltrační úpravny vody.
2010/08 TESLA a.s., Višňová na Frýdlandsku. Technický a technologický support zásobování pitné vody obci zasažené povodněma.
2010/07 BUSINESS CENTRE KOŠICE II, VSH development a.s., Košice - SLOVENSKO. Vysokokapacitní odželezňovací úpravna vody pro budovy BCKII.
2010/06 TESLA a.s., PETROHRAD - RUSKO. Technický a technologický support pro mobilní úpravnu vody VIWA 5 STANDARD a elektrokoagulační ČOV.  
2010/06 TESLA a.s., Jizera. Technický a technologický support pro SSHR pro provoz mobilních úpraven vody VIWA 5 STANDARD.

 


 

Vybranné privátní reference firmy AQUACON úpraven vody a čistíren odpadních vod

 

připravuje se